Disclaimer

Hoewel alle pagina’s van de website van Oerlemans administratie & belastingadvies met de grootste zorgvuldigheid zijn samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Oerlemans administratie & belastingadvies en de betrokken personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of de inhoud van de pagina’s van de website en de daarin opgenomen informatie.

In het bijzonder vallen eventuele links naar derden buiten de controle van Oerlemans administratie & belastingadvies, dat daarom voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Oerlemans administratie & belastingadvies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Oerlemans administratie & belastingadvies bezit het auteursrecht op de informatie die via deze website  wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo’s, tekeningen, schetsen en fotomateriaal tenzij anders wordt vermeld. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Oerlemans administratie & belastingadvies. Het gebruik van het logo van Oerlemans administratie & belastingadvies is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Oerlemans administratie & belastingadvies.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Voor informatie daarover verwijzen wij naar de privacyverklaring op deze website. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Indien u vragen heeft over de website dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres:

info@oerlemansadviseurs.nl